Security.txt

De security.txt standaard zorgt ervoor dat ethische hackers laagdrempelig kwetsbaarheden kunnen melden bij de eigenaar/ beheerder van een applicatie.

Path

Het bestandje wordt op de volgende plek geplaatst:

https://voorbeeld.nl/.well_known/security.txt

Genereren met een tool

Voor het genereren van een security.txt heeft securitytxt.org een aan te bevelen tool.

Toepasbaar op websites en API’s

De security.txt standaard geldt voor zowel websites als API’s. Achter beide type applicaties zitten levende codebases die kwetsbaarheden kunnen bevatten en die onderhoud vergen.

Doorverwijzen naar een centrale security.txt

Sommige organisaties hebben een centrale security.txt waarnaar alle diensten doorverwijzen middels een 302 redirect. Een organisatie zoals het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) doet dit. Je vindt het security.txt bestand van het CBS hier.

Het voordeel hiervan is dat er maar één security.txt up-to-date gehouden moet worden. Een nadeel hiervan kan zijn dat het niet direct helder is welke afdeling of welk persoon er verantwoordelijk is voor de dienst. Hier moet degene die in contact wil komen met de beheerder dan achter komen via de het algemene e-mailadres die in het centrale security.txt bestand staat.

Meer informatie

Meer informatie over hoe je als organisatie om moet gaan met de security.txt standaard vind je hier: