OpenAPI Specification Generator

De OAS Generator genereert een OAS boilerplate op basis van minimale configuratie. Het resultaat is een YAML of JSON template wat gebruikt kan worden om het API design verder in te vullen.

Let op: deze tool is enkel bedoeld om je op weg te helpen met het API design, inclusief herbruikbare componenten en best practices van de API Design Rules. Eventuele ontbrekende of foutieve gegevens dienen handmatig toegevoegd of gewijzigd te worden.

Hieronder een voorbeeldconfiguratie:

{
 "title": "DON API v1",
 "description": "API of developer.overheid.nl (Developer Overheid).",
 "contact": {
  "name": "Team Developer Overheid",
  "email": "developer.overheid@geonovum.nl",
  "url": "https://developer.overheid.nl"
 },
 "resources": [
  {
   "name": "repository",
   "plural": "repositories",
   "readonly": false
  },
  {
   "name": "api",
   "plural": "apis",
   "readonly": true
  }
 ]
}

Alle properties zijn verplicht. Hieronder een overzicht:

Property Type Omschrijving
title string Naam van de API
description string Omschrijving van de API
contact ContactObject Object met contactgegevens van de API.
resources ResourceObject[] Array van resources die de API onsluit. Op basis hiervan worden de paths, methods en models gegenereerd.

ResourceObject

Property Type Omschrijving
name string Naam (enkelvoud) van de resource. Juiste casing wordt automatisch gegenereerd.
plural string Naam (meervoud) van de resource. Juiste casing wordt automatisch gegenereerd.
readonly boolean Indien false worden er ook PUT, POST en DELETE methods gegenereerd.

ContactObject

Property Type Omschrijving
name string Naam van de contactpersoon/afdeling die over de API gaat.
email string E-mailadres van de contactpersoon/afdeling die over de API gaat.
url string Website van de contactpersoon/afdeling die over de API gaat.