Ontwerp een API

Hier leggen we uit welke stappen je kunt doorlopen om snel en efficient een nieuwe REST API te ontwikkelen. We gaan hierbij uit van een design first aanpak, dus we starten met het API design.

1. Genereer een OpenAPI Specification (OAS)

Elk REST API Design dient beschreven te worden middels OAS. Je kunt de Open API Specification Generator gebruiken om automatisch een start template te genereren die reeds aan de REST API Design Rules voldoet.

2. Pas de OAS aan naar jouw specifieke usecase

De template die zojuit gegenereerd is, is nog niet compleet. Specifieke responses en requests ontbreken nog, dus het is noodzakelijk om de OAS verder af te maken. Om te zorgen dat het design niet afwijkt van de REST API Design Rules, kun je de ADR Linter gebruiken.

3. Feedback verzamelen en verwerken

Nu de eerste versie van de OAS klaar is, kan deze gedeeld worden met andere personen, zoals potentiële gebruikers van de API. Deze kunnen dan een blik werpen op het design en feedback geven.

4. Optioneel: mock de API

Indien je over een API gateway beschikt die mocking ondersteunt, kan deze op basis van de OAS een mock API publiceren. Hierdoor kunnen er echte requests gedaan worden naar de endpoints, welke vervolgens voorbeelddata teruggeven. Zo kunnen clients alvast starten met de implementatie van de API, zonder dat de achterliggende business logic van de API daadwerkelijk gerealiseerd is.

5. Ontwikkel de API

Zodra het API Design final is, kan de ontwikkeling van de API beginnen. Afhankelijk van de mogelijkheden kan het interessant zijn om deze in twee fases te publiceren:

Publiceer de endpoints

Een stapje verder dan een mocking service is het daadwerkelijk publiceren van de endpoints. Hoewel misschien nog geen business logic aanwezig is, kan hiermee de verbinding en eventuele authenticatie getest worden. Met de ADR Validator kan zo ook al gevalideerd worden of er issues zijn met bepaalde API Design Rules en security.

Publiceer de business logic

Na de endpoints kan de business logic geïmplementeerd worden, waardoor de eerste versie van de API (v1) klaar is.

6. Voeg de API toe aan developer.overheid.nl

Zodra de API productie-waardig is, kan deze opgenomen worden in het API register van developer.overheid.nl. Hierdoor is de API meteen vindbaar, wordt het voorzien van documentatie en van een eigen topic in de community. Bovendien wordt elke dag automatisch gevalideerd of de API nog aan de API Design Rules voldoet.