OData CSDL vastleggen

Bij de Digitale Delta community zijn we bezig met OData in combinatie met metingen. We hebben het idee om naast de API’s ook de CSDL voor het uitwisselmodel vast te leggen (in dit geval een Nederlands profiel voor het waterdomein op basis van OMS 3.0). Er zijn namelijk diverse systemen die de $metadata van de CSDL kunnen interpreteren, zonder verdere API benodigdheden.
Is daar plek voor op developer.overheid.nl, of is het een idee om dit toe te voegen?

Met vriendelijke groet,

Geri Wolters