Nederlands of Engels / Dutch or English

Vraag: welke taal gebruiken we binnen overheidsprojecten:

  • voor de issues
  • voor de modellen/definities
  • in de code base

Vriendelijke groet

Goede vraag!

Binnen developer.overheid.nl gebruiken wij voor de issues Engels. De modellen en definities documenteren we nu niet. De code base houden we puur Engels. Voor DON (developer.overheid.nl) zou het een optie zijn een inventarisatie te doen van naamgeving in codebases en dit op ons platform te tonen. Nog een optie zou zijn dit eens binnen de community te bespreken en een aanbeveling te doen!

Groeten,

Tom - Front-end developer bij Developer.overheid.nl

1 like

We zijn ons aan het oriënteren op deze vraag. Gebruikelijk is Engels. Maar nu steeds meer Nederlandse overheidsprojecten open source code publiceren vind ik het niet gek om (een deel van) de readme / documentatie ook Nederlandstalig te maken.

Ja, ik heb hier ook wel vaak discussies over gehad. Aan de ene kant heb je standard.publiccode.net “Use plain English”, de programmeertaal die al Engels is, steeds vaker niet-Nederlandse programmeurs in projecten, en internationale samenwerking of in ieder geval herbruikbaarheid (van componenten / snippets). Aan de andere kant heb je Nederlandse wetgeving en de concepten daaruit en de Nederlandse uitvoeringspraktijk die je modelleert, de Nederlandse stakeholders waarmee je heel inhoudelijk wil communiceren zonder dat taal in de weg zit, Nederlandstalige standaarden, en - denk ik - bepaalde wetgeving die ook verplicht dat je bepaalde zaken in het Nederlands vastlegt.

Ik denk dat ieder project dus eigenlijk zou moeten beginnen met een woordenboek: de concepten die je modelleert, de Nederlandse en Engelse naam en definitie die je daarvoor hanteert, de variabelenaam die je daarvoor in de code gaat gebruiken.

Wij hanteren:

  • Engelse codebase: meer dan de helft van mijn collega’s spreken geen Nederlands als moedertaal. Een Engelse codebase verlaagt ook de drempel voor het zoeken van programmeeruitdagingen in een globale kennisbak, zonder dat je eerst concepten/nomenclatuur moet gaan vertalen.
  • API documentatie: Engels, maar alle user-facing teksten (zoals endpoint description, titel…) zijn vertaalbaar gemarkeerd. Browser instellen op Engels/Nederlands en de API spec (ReDoc/Swagger) ophalen → je ziet de documentatie in de voorkeurstaal. OASwordt bij ons dan ook m.b.v. code-annotaties (grotendeels) automatisch gegenereerd.
  • API endpoints/parameters/headers/… Engels, zit te dicht bij de code aan om hiervan af te wijken
  • README doen we een Engelse én Nederlandse README, die cross-linken. De inhoud hiervan wordt manueel in sync gehouden.

Soms hebben we een mix van Nederlandse concepten/nomenclatuur die we bewust niet vertalen omdat er anders nuance verloren gaat. Onze niet-Nederlandstalige developers weten ondertussen prima wat een “Zaak” of een “Besluit” is. Dus context is wel belangrijk - Engels is toch een iets minder rijke taal dan Nederlands.

2 likes

Hi Sergei, thanks voor je reactie. Ben nu aan het bedenken of dan ook dit soort discussies in het Engels zouden moeten, en een community als Code for NL. Wat ik wel lastig vind is aan de ene kant “Domain Driven Development”, want tot doel heeft gesprekken voeren tussen development en gebruiker in het jargon van de gebruiker (maar dan moet je dus ook wel de taal spreken van de gebruiker), en anderzijds een inclusieve, internationale community, waar je volgens mij als open source developer bijna automatisch deel van uitmaakt.

Ben ook nog wel benieuwd wat je denkt over REST-API Design Rules (Nederlandse API Strategie IIa) 1.0 " API-04 : Define interfaces in Dutch unless there is an official English glossary available" — een beetje komisch bijna, gezien dit in het Engels geschreven is.

Voor mijn gevoel zou je, vanuit het idee dat source code ook beleid is, ook kunnen stellen dat source code Nederlandstalig zou moeten zijn, of in ieder geval de documentatie daarvan (zoals ook wetten en beleid verplicht in het Nederlands worden gepubliceerd).

Wij streven er naar om de Standard for Public Code te volgen:

1 like

Ik lees dit als “doe maar Engels, tenzij het niet kan” :smiley:

1 like