Data.overheid.nl

Naast developer.overheid.nl is er ook een data.overheid.nl.
Deze ondersteunt het DCAT-NL standaard.
In DCAT 2.0 ontstaat ook de mogelijkheid om DataServices te publiceren en ik heb begrepen dat dat er tzt ook aankomt. Data.overheid.nl heeft bovendien een API om naar toe te publiceren.
Mijn vraag is: gaat developer.overheid.nl op in data.overheid.nl als deze de DCAT 2.0 standaard heeft bereikt?

Nee :slight_smile:

We gaan de APIs van data.overheid.nl (dus alleen de APIs van datasets die ook APIs ontsluiten) opnemen in het API register op developer.overheid.nl. Andersom gaat niet, want niet alle APIs zijn datasets (de APIs die wel bij een dataset horen zijn hoogstwaarschijnlijk al opgenomen in data.overheid.nl).